C.A.R. CREDIT ACCES Pentru tine!

C.A.R. CREDIT ACCES functioneaza in baza urmatoarelor legi:

 • Legea nr.122/16 octombrie 1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.93/ 08.04.2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.246/18.07.2005 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.26/2000 privind asociatiile si fundatiile;
 • Legea nr.82/24 decembrie 1991, a contabilitatii;
 • Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
 • Legea nr.227/ 2015, Codul fiscal;
 • Legea nr.53/24 ianuarie 2003, Codul muncii;
 • Legea nr.266/29 iunie 2006 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale;
 • OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori;
 • Prevederile actului constitutiv si statutului C.A.R. CREDIT ACCES ;
 • Regulamentele B.N.R. referitoare la activitatea C.A.R.